EARLY_Logo_72-03

ΣΤΟΧΟΙ

Το EARLY στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης απομακρυσμένων υποδομών με χρήση επιτόπιων και κινητών μέσων, έγκαιρης διάγνωσης σφαλμάτων και υποστήριξης επιχειρησιακών δράσεων συντήρησης.

Στόχος 1: Αποφυγή βλαβών σε απομακρυσμένους μετεωρολογικούς σταθμούς μέσω της προληπτικής επιτήρησης

Αποτελέσματα και Καίριος Δείκτης Απόδοσης: Μεγάλος αριθμός αστοχιών υλικού και μηχανημάτων σε μετεωρολογικούς σταθμούς οφείλεται στη μη έγκαιρη διάγνωση φθορών και βλαβών. Καίριος Δείκτης Απόδοσης είναι η μείωση των συμβάντων σε απομακρυσμένες υποδομές που οφείλονται σε μη-έγκαιρη διάγνωση ή αδυναμία προσδιορισμού του σημείου σφάλματος. Αναμένεται ότι με την πολυαιρθητηριακή επιτήρηση, την έγκαιρη διάγνωση και την δυνατότητα προληπτικής επιτήρησης είναι δυνατό να ενισχυθεί η συντήρηση των υποδομών ελαχιστοποιώντας πιθανές διακοπές λειτουργίας. 

Στόχος 2: Μείωση του κόστους παρακολούθησης απομακρυσμένων υποδομών

Αποτελέσματα και Καίριος Δείκτης Απόδοσης: Η επαυξημένη δυνατότητα επιτήρησης και αυτόνομης παρακολούθησης της λειτουργίας απομακρυσμένων υποδομών που θα αναπτυχθεί ως μέρος του EARLY αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους παρακολούθησης απομακρυσμένων υποδομών, καθώς πρακτικά η ανάγκη επί τόπου παρουσίας προσωπικού για παρακολούθηση της υποδομής ελαχιστοποιείται έως και καταργείται. Καίριος Δείκτης Απόδοσης είναι η εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού από την ελαχιστοποίηση τεχνικών επισκέψεων απομακρυσμένων υποδομών, λόγω της αυξημένης δυνατότητας απομακρυσμένης επιτήρησης και αυτόματης αναγνώρισης ανωμαλιών που προσφέρει το EARLY.

Στόχος 3: Βελτίωση της κατανομής του εργατικού δυναμικού για την παρακολούθηση και συντήρηση απομακρυσμένων υποδομών

Αποτελέσματα και Καίριος Δείκτης Απόδοσης: Μεγάλο ποσό διατίθεται σε εργατικά κόστη για τον προληπτικό έλεγχο απομακρυσμένων υποδομών, ενώ σημαντικά είναι και τα κόστη επισκευών μετά από καταστροφικές βλάβες. Με την αυξημένη δυνατότητα επιτήρησης τόσο λειτουργικών όσο και φυσικών παραμέτρων απομακρυσμένων υποδομών, επιτυγχάνεται μείωση του κόστους και στους δυο προαναφερθέντες τομείς. Καίριος Δείκτης Απόδοσης είναι η ελαχιστοποίηση των επισκέψεων για παρακολούθηση και διάγνωση σφαλμάτων εξοπλισμού, καθώς και η μείωση των καταστροφικών συμβάντων και επακόλουθων εκτεταμένων επιχειρήσεων συντήρησης και αποκατάστασης, μέσω της προληπτικής επιτήρησης. 

Στόχος 4: Βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας δράσεων συντήρησης απομακρυσμένων υποδομών

Αποτελέσματα και Καίριος δείκτης Απόδοσης: Η συντήρηση απομακρυσμένων υποδομών αποτελεί σημαντικό εγχείρημα για τον αρμόδιο φορέα, η αποτελεσματικότητα του οποίου δύναται να βελτιωθεί σημαντικά με την ύπαρξη λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με πιθανές βλάβες. Μέσω της εκτεταμένης πληροφόρησης και της ολοκληρωμένης εικόνας της απομακρυσμένης υποδομής που παρέχει το EARLY, οι δράσεις συντήρησης μπορούν να είναι πολύ πιο στοχευμένες, εξοικονομώντας χρόνο, πόρους και βελτιώνοντας το αποτέλεσμα της συντήρησης. Καίριος Δείκτης Απόδοσης είναι η αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος σε πιλοτική εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στις διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις της ΔΙΔΕΑΠ, αποδεικνύοντας ότι το προτεινόμενο σύστημα δύναται να προσφέρει μια λεπτομερή και ολοκληρωμένη εικόνα, και να λαμβάνει καίριες αποφάσεις σχετικά με την επέμβαση των συνεργείων συντήρησης.

EARLY_Logo_small-03

Το έργο EARLY υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία