EARLY_Logo_72-03

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Το έργο υλοποιείται από μία σύμπραξη ενός ερευνητικού κέντρου (ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) και της εταιρείας Austriacard AG. Η σύμπραξη αυτή εξασφαλίζει ένα σχήμα λειτουργικό, με εταίρους που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια της εξελικτικής διαδικασίας, με ισχυρά ερείσματα τόσο στην έρευνα και στην καινοτομία όσο και στην επιχειρηματική παραγωγή.

1-eketa-iti-gr

ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Βιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, της Υγείας, της Αγρο-βιοτεχνολογίας, της Ευφυούς Γεωργίας, της Ασφάλειας, καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Ελλάδα, με έδρα της βρίσκεται στο Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Π.ΤΗΛ. είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Από την ίδρυσή του, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Π.ΤΗΛ. έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 380 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IST FP5-FP6-FP7 & H2020) και περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από ελληνικά εθνικά Προγράμματα, καθώς και Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιστημονικό έργο του Ι.Π.ΤΗΛ. περιλαμβάνει 330 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 780 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και 100 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου έχει αναφερθεί περισσότερες από 7.500 φορές.

Partners_Logos-30

Austriacard AG

Η Austriacard AG είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία που ειδικεύεται στην ενσωματωμένη ασφάλεια υλικού και διαχείριση πληροφοριών. Η ιστορία της εταιρείας χρονολογείται από το 1897. Η εταιρεία προσφέρει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας σε ενσωματωμένο υλικό, ασφαλείας ψηφιακών υπηρεσιών και το Internet of Things. Η Austriacard AG είναι ο εταίρος της επιλογής κυβερνητικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και των οργανισμών τηλεπικοινωνιών και δημόσιων μεταφορών. Η εταιρία σχεδιάζει, παράγει και προσωποποιεί κάρτες πληρωμών, ταυτότητες, κάρτες πρόσβασης/μεταφοράς καθώς και κάρτες πιστότητας και προσφέρει καινοτόμες λύσεις πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου ως πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών διαχείρισης εμπιστοσύνης. Η Austriacard έχει βαθιά εμπειρία στην τυποποίηση και τη συμμόρφωση, είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που προσφέρει ολοκληρωμένες έξυπνες κάρτες πολλαπλών εφαρμογών.

Partners_Logos-31

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και για τη διαχείριση των πάσης φύσεως χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Μέσω του συστημένου Ειδικού Λογαριασμού, διοχετεύει τη χρηματοδότηση στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου και των Γενικών Επιτελείων για τη διεξαγωγή και την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ), των Ερευνητικών Κέντρων, των Νοσοκομειακών Μονάδων και των αμυντικών βιομηχανιών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ. Μέχρι σήμερα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, έχει συμμετάσχει κυρίως ως τελικός χρήστης αλλά και ως φορέας παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, σε προγράμματα που αφορούν σε τομείς πραγματευόμενους με θαλάσσια επιτήρηση, διαχείριση κρίσιμων υποδομών, κυβερνοάμυνα, ενδιαφέροντος τεχνολογιών αιχμής, κτλ. και γενικότερα σε πληθώρα δραστηριοτήτων που άπτονται του ευρέως πεδίου ενδιαφέροντος και δράσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

EARLY_Logo_small-03

Το έργο EARLY υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής είναι ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας από το EKETA / ΙΠΤΗΛ.

Επικοινωνία